Protetyka


Wygodnie
Wygodnie

Leczenie protetyczne w tym:

  • Korony i mosty porcelanowe, pełnoceramiczne.
  • Licówki
  • Protezy (akrylowe, nylonowe, szkieletowe)
  • Implantokorony