Chirurgia stomatologiczna


Fachowo
Fachowo

Wykonujemy następujące zabiegi chirurgiczne:

- ekstrakce zębów

- usuwanie zębów mądrości

- resekcje

- usuwanie torbieli

- operacyjne zamknięcie przetoki ustno-zatokowej